HVORFOR ROTARY / PRESENTASJON AV ROTARY

KORT VIDEOPresentasjon av Rotary


FAKTA OM ROTARY

Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon med ca. 1,23 millioner medlemmer i over 31.500 klubber 
i 166 land og 34 geografiske områder over hele verden (2004). Rotarianere Som innbys til medlemskap, er menn 
og kvinner med bred yrkesmessig bakgrunn, og de skal alle representere sine yrker på et høyt faglig nivå.

Rotary-emblemet – et tannhjul med 24 tenner og 6 eker – kan symbolisere heltidsengasjement i og for Rotary og 
å ”gagne andre” 24 timer i døgnet.

Rotarys formål er å gagne andre gjennom å lære våre medmennesker å kjenne, samt ved å stille høye etiske krav 
til oss selv i yrke og samfunnsliv, ved å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid og ved å søke å virkeliggjøre 
Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. Rotarianere arbeider for internasjonal forståelse 
og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker.

HVA GJØR ROTARY?

Lokalt karakteriseres Rotary best ved hjelp av aktivitetene i klubbene som har møte hver uke hvor medlemmene 
treffer gode venner, drøfter felles innsats og hører foredrag fra ulike fagområder. Yrkessammensetningen i en 
Rotaryklubb skal være representativ for det lokale samfunn.

Internasjonalt arbeider Rotary for fred og forståelse over landegrensene gjennom internasjonal ungdomsutveksling, 
omfattende studiestipendier og spesielle gruppestudieutvekslinger som for eksempel: GSE – hvor unge ikke-rotarianere 
inviteres til å studere andre lands kultur, samfunns- og yrkesliv i løpet av en 4-6 ukers studietur. Rotary støtter også 
humanitært arbeid over hele verden, og hvert år gjennomføres det over 50.000 prosjekter – ofte regionalt eller lokalt ledet. 
De største gjennomføres via Rotary-fondet.


ROTARYS ”FLAGGSKIP”:

Rotary-fondet fordeler årlig over 1 milliard kroner til sine prosjekter.
Polio Plus er et eksempel på et slikt verdensomspennende prosjekt hvor Rotary har tatt sikte på å utrydde bl.a. polio på verdensbasis.


HISTORIE

Internasjonalt: Rotary ble stiftet av advokaten Pul H. Harris i Chicago, Illinois i USA den 23. februar 1905, og har vært 
mønster for andre organisasjoner som for eksempel Lions og Kiwanis. Navnet ”Rotary” kommer av at de ukentlige møtene opprinnelig ”roterte” blant medlemmene, som alle hadde forskjellige yrker.

I Norge og i Norden: 

Den første norske og nordiske Rotaryklubben ble startet i Norge allerede i 1922 da Kristiania Rotary Klubb fikk sitt charter 1. juni. København RK organiserte seg noe tidligere, men fikk sitt charter først i august 1922. Sverige og Finland kom med i 1926. 
Island i 1934. Det er nå henimot 70.000 rotarianere i de fem nordiske land. (2004).
Den norsk-amerikanske senator Olaf M. Oleson fra Fort Dodge Rotary Club, Iowa tok initiativ til etablering av Kristiania-klubben. Ved byens navneforandring skiftet naturlig nok klubben navnet til Oslo Rotarykubb. Etter charterdato er Oslo Rotary-klubb også den eldste Rotaryklubb i Skandinavia. Oleson hadde deltatt på Rotary Internationals årskongress (Convention) i Edinburgh i 1921 - den første i Europa. Under et besøk i Norge tok han saken opp med gamle venner og henstilte til sin nevø, kaptein i Garden, Ola Five, å forsøke å få i stand en klubb i Kristiania. Den 13. oktober 1921 etablerte Five en organisasjonskomité med seg selv som sekretær. 
Overrettssakfører og translatør Trygve H. Wegge ble klubbens første president og ved utløpet av 1922 hadde klubben 17 medlemmer.
Fra Kristiania/Oslo bredte Rotary seg utover landet. Oslo-klubben ble etter hvert fadder for en rekke andre klubber - først for Stavanger og Bergen Rotary Klubber i 1924. Jubileumsskriftet "Rotary i Oslo 1921-1972" og femtiårsberetningen for rotarydistrikt 231 inneholder detaljert informasjon om utviklingen fra starten. Opprettelsen av det første rotarydisitriktet i Norge - forøvrig også det første i Norden - fant sted i 1927 med Nils Parmann (Olso RK) som den første distriktsguvernør. Norge fikk sin første Interact-klubb i 1964 (Oslo) og sin første Rotaract-klubb i 1969 (Gimle). Norge er i dag ett av de land med den høyeste rotarianer-tetthet. Nesten hver 300 innbygger er rotarianer. Norge er delt inn i seks rotarydistrikter med til sammen 324 klubber og ca. 12.500 medlemmer.
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts plass 1
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpnes kl. 17:00 - møtetid kl. 17:30 til 18:30.

 
Place content here

Klubbens møter:

LUTEFISKAFTEN

2022-12-12 18:00 - 21:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...