Vi har åpnet igjen. fra og med 31. august har vi åpnet vår møtevirksomhet igjen. inntil videre starter vi opp med møte hver 14. dag. velkommen! Se under "møter"

I alle våre 69 år (vi ble tablert i 1951) har vi hele tiden forsøkt å avspeile samfunnet gjennom våre foredragsholdere og de temaene de har formidlet til oss. Vi har hatt besøk av ledende politikere fra de ulike partier, stortings-representanter, professorer og ledere fra utdanningsinstitusjoner, forfattere, musikere, skuespillere, ledere og fagfolk fra de forskjellige yrker, redaktører og journalisterfra TV, radio og trykte medier bare for å nevne noen.

Felles for dem alle er at de har formidlet aha-opplevelser til oss fra sin kunnskapsflora, noe som har gitt og gir oss dypere innsikt i det norske samfunnsliv og ikke minst i andre land og samfunn, som jo har kommet mye nærmere oss enn det vi kunne ane for bare et par generasjoner siden. Programmet for våren 2018 vil utvilsomt gi oss ny innsikt i dagsaktuelle temaer (klikk på "MØTER" i menyen ovenfor).

I alle år har vi satt stor pris på besøk og det ønsker vi naturligvis skal fortsette. Du behøver slett ikke være medlem av Rotary - hos oss er alle velkommen. Kontakt oss gjerne i forkant. Det er bare å sende en mail til vår sekretær Francis K. Acquah (myeposten@yahoo.no). VELKOMMEN!

Historie

Klubbens historikk er beskrevet i klubbens jubileumsbok utgitt ved 50-års jubileet i 2000. 
Denne kan fremdeles skaffes ved henvendelse til klubben. (Du finner klikkelinker til Jubileumsboken 1951 2001 og tilleggsboken 2001 - 2011 nederst på denne siden, under opplistingen av chartermedlemmene i klubben).

Oslo Rotary Klubb foreslo i 1950 å opprette tre nye klubber og dele byen inn i sektorer. De nye klubbene ble Gimle, Akersborg og Ekeberg. Akersborg skulle dekke den nordre delen av byen som foruten deler av byens sentrum, omfattet Nord-Marka, helt nord til Hønefoss. Dette området ble senere gitt videre til Maridalen Rotary Klubb.

Navnet Akersborg

Blant 18 innkomne forslag til navn på den nye klubben, ble AKERSBORG valgt. Det var et velklingende navn med historisk sus over. AKER favnet fra gammelt av alt man kunne se fra fjorden til åsene omkring byen, og BORG – borgen som skulle verne om Aker. Tidlig på 13-hundredetallet her i landet, bestemte Håkon Magnusson at det skulle bygges en sterk og solid Borg på Akers-neset. Den fikk navnet Akersborg. Først da Dronning Margrethe Valdemarsdatter tok borgen til fast bolig, ble navnet endret til det vi i dag kjenner som Akershus. I dagens Oslo vil gaten "Akersborg Terrasse" bak Ullevål sykehus og bygården "Akersborg" i Cort Adlersgt 12 danne en ramme innenfor hvilken de fleste medlemmene i Akersborg Rotary Klubb har sitt arbeidssted. AKER er det eldste gårdsnavnet i Oslo-området og går tilbake til eldre jernalder. Gården Aker lå der hvor Gamle Aker Kirke ligger i dag, og var delt i to; Store Aker og Lille Aker. Gårdene ble gitt i gave til Nonneseter Kloster, men ble overtatt av kongen. Fra 1602 tjente gårdene som avlsgårder for Akershus slotts forsyning av landbruksprodukter. I 1629 ble gårdene lagt ut til bymark for Christiania. Aker herred omsluttet byen Oslo på alle sider; store deler av Nord-marka, Østmarka og de nærmete øyene i fjorden og utgjorde i 1948 et 27 ganger så stort areal som byen Oslo. 

Begynnelsen

Akersborg ble opprettet 3. juli 1951. Allerede ved Gimle Rotary Klubb’s charterfest den 7. desember 1950 bestemte Gimle Rotary Klubb seg for å arbeide for en ny klubb i byens nordre distrikt. I Gimle utarbeidet de en liste over klassifikasjoner som de syntes burde dekkes i Oslo nord. Den 19. juni ble det sendt ansøkning om opptagelse i Rotary International og allerede 8. juli fikk klubben følgende telegram fra Guvernør Sigvald Jordfald: ”Akersborg opptatt i Rotary International. 3/7. Gratulerer. Klubben hilses. Jordfald.Chartermedlemmer i Akersborg:

Bjørn Oscar Andersen, boktrykker
Arne Blystad, fabrikkeier
Lauritz Darre-Jenssen, ingeniør
Rolf Ø. Eng, papir en gros
Gunnar Finsen, lege
Sven Chr. Francke, O.r. sakfører
Viggo Frilling, smedmester
Guthorm Kavli, Kunstindustrimuseet
Georg Klem, lektor
Jan Klem, hotelldirektør
Frank Ly, tannlege
Leif Mangschou, direktør, Herkules Konfeksjonsindustrier
James Maroni, direktør, Norges Brannkasse
Wilhelm Mustad, industridrivende
Odd Nansen, arkitekt
Bernhard Paus, direktør, Nora Fabrikker
Nils Kjær-Pedersen, kjøpmann
Arne Remlov, interiørarkitekt
Amund Ringnes, direktør, Ringnes Bryggeri
Bjørn Sinding-Larsen, disponent, NYCO.

Les mer i Jubileumsboken 1951-2001

Og her er historien fra 2001 - 2011

TIDLIGERE PRESIDENTER i Akersborg ROTARY KLUBB:

1951–52: Bernhard Paus(d)
1952–53: James Maroni(d)
1953–54: Nils Kjær Pedersen(d)
1954–55: Bjørn Oscar Andersen(d)
1955–56: Bror Simonsson(d)
1956–57: Sven Chr. Francke
1957–58: Bjørn Sinding-Larsen
1958–59: Thorstein Diesen(d)
1959–60: Victor Schlytter(d)
1960–61: Øivin Fjeldstad(d)
1961–62: Gotfred Bentzen(d)
1962–63: Franck Ly(d)
1963–64: Guthorm Kavli(d)
1964–65: Aage Lund(d)
1965–66: Sverre Kröger Isaksen
1966–67: Olaf Engelhardtsen(d)
1967–68: Harald Schjoldager(d)
1968–69: Arne Slattum
1969–70: Chris topher Martinsen
1970–71: Sven Chr. Francke
1971–72: Helge Riis
1972–73: Carl Lund(d)
1973–74: Atle Rønning Arnesen(d)
1974–75: Dag Dirdal
1975–76: Leif Erik Jensen
1976–77: Svein H. Smith
1977–78: Ove Oscar Andersen
1978–79: Gunnar Germundson
1979–80: Henrik Reimers(d)
1980–81: Odd Rønning-Arnesen
1981–82: Francis Harbitz
1982–83: Wilhelm Ramm
1983–84: Thomas S. Thiis-Evensen
1984–85: Sverre Hamre(d)
1985–86: Sverre Heidenreich
1986–87: Truls Becker
1987–88: Finn Aanesen
1988–89: Kjell Barman
1989–90: Peter Gørvell-Dahll
1990–91: Hans Ch. Christian sen(d)
1991–92: Thomas Willoch
1992–93: Trygve Tønnesen
1993–94: Einar Joys
1994–95: Arne Bruusgaard
1995–96: Biørn Biørnstad
1996–97: Jan Gustav Stenhagen
1997–98: Asbjørn Wangerud
1998–99: Bjarne Steinlein
1999–00: Bernt Reitan Jenssen
2000–01: Tom Arne Enstad
2001–02: Bjørn Walter Magnussen
2002–03: Finn CHR. Biering
2003–04: Grethe Horntvedt
2004–05: Clas Kjølberg
2005–06: Kari Lærum
2006–07: Lars-Anders Lorvik.
2007–08: Elisabeth Sigmundstad Robertsen
2008-09: Knut-Magnar Aanestad
2009-10: Eva R. Karal
2010-11: Ellen Brinchman Eben
2011-12: Terje Engelhardtsen
2012-13: Liss Røvik Laan
2013-14: Erik Owe
2014-15: Angelika Kruse-Jensen
2015-16: Per Ivar Grenness
2016-17: Gunnhild Henriksen Leere
2017-18: Terje Engelhardtsen
2018-19: Lasse Johan Aarnæs
2019-20: Liss Røvik Laan
2020-21: Inger Elisabeth Langfeldt
2021-22: Angelika Kruuse-Jensen
2022-23: Francis Acquah
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Schafteløkken
Adresse: Zahlkasserer Schafts plass 1
Postnummer: 0267
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpnes kl. 17:00 - møtetid kl. 17:30 til 18:30.

 
Place content here

Klubbens møter:

LUTEFISKAFTEN

2022-12-12 18:00 - 21:00

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...