Historie

Klubbens historikk er beskrevet i klubbens jubileumsbok utgitt ved 50-års jubileet i 2000. 
Denne kan fremdeles skaffes ved henvendelse til klubben.
Oslo Rotary Klubb foreslo i 1950 å opprette tre nye klubber og dele byen inn i sektorer. De nye klubbene ble Gimle, Akersborg og Ekeberg. Akersborg skulle dekke den nordre delen av byen som foruten deler av byens sentrum, omfattet Nord-Marka, helt nord til Hønefoss. Dette området ble senere gitt videre til Maridalen Rotary Klubb.

Navnet Akersborg

Blant 18 innkomne forslag til navn på den nye klubben, ble AKERSBORG valgt. Det var et velklingende navn med historisk sus over. AKER favnet fra gammelt av alt man kunne se fra fjorden til åsene omkring byen, og BORG – borgen som skulle verne om Aker. Tidlig på 13-hundredetallet her i landet, bestemte Håkon Magnusson at det skulle bygges en sterk og solid Borg på Akers-neset. Den fikk navnet Akersborg. Først da Dronning Margrethe Valdemarsdatter tok borgen til fast bolig, ble navnet endret til det vi i dag kjenner som Akershus. I dagens Oslo vil gaten "Akersborg Terrasse" bak Ullevål sykehus og bygården "Akersborg" i Cort Adlersgt 12 danne en ramme innenfor hvilken de fleste medlemmene i Akersborg Rotary Klubb har sitt arbeidssted. AKER er det eldste gårdsnavnet i Oslo-området og går tilbake til eldre jernalder. Gården Aker lå der hvor Gamle Aker Kirke ligger i dag, og var delt i to; Store Aker og Lille Aker. Gårdene ble gitt i gave til Nonneseter Kloster, men ble overtatt av kongen. Fra 1602 tjente gårdene som avlsgårder for Akershus slotts forsyning av landbruksprodukter. I 1629 ble gårdene lagt ut til bymark for Christiania. Aker herred omsluttet byen Oslo på alle sider; store deler av Nord-marka, Østmarka og de nærmete øyene i fjorden og utgjorde i 1948 et 27 ganger så stort areal som byen Oslo. 

Begynnelsen

Akersborg ble opprettet 3. juli 1951. Allerede ved Gimle Rotary Klubb’s charterfest den 7. desember 1950 bestemte Gimle Rotary Klubb seg for å arbeide for en ny klubb i byens nordre distrikt. I Gimle utarbeidet de en liste over klassifikasjoner som de syntes burde dekkes i Oslo nord. Den 19. juni ble det sendt ansøkning om opptagelse i Rotary International og allerede 8. juli fikk klubben følgende telegram fra Guvernør Sigvald Jordfald: ”Akersborg opptatt i Rotary International. 3/7. Gratulerer. Klubben hilses. Jordfald.

Chartermedlemmer i Akersborg:

Bjørn Oscar Andersen, boktrykker
Arne Blystad, fabrikkeier
Lauritz Darre-Jenssen, ingeniør
Rolf Ø. Eng, papir en gros
Gunnar Finsen, lege
Sven Chr. Francke, O.r. sakfører
Viggo Frilling, smedmester
Guthorm Kavli, Kunstindustrimuseet
Georg Klem, lektor
Jan Klem, hotelldirektør
Frank Ly, tannlege
Leif Mangschou, direktør, Herkules Konfeksjonsindustrier
James Maroni, direktør, Norges Brannkasse
Wilhelm Mustad, industridrivende
Odd Nansen, arkitekt
Bernhard Paus, direktør, Nora Fabrikker
Nils Kjær-Pedersen, kjøpmann
Arne Remlov, interiørarkitekt
Amund Ringnes, direktør, Ringnes Bryggeri
Bjørn Sinding-Larsen, disponent, NYCO.

Les mer i Jubileumsboken 1951-2001

Og her er historien fra 2001 - 2011

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Odd Fellow Bygget
Adresse: Stortingsgt. 28
Postnummer: 0161
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 16:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...